close
0911 8910 99

Chăm sóc khách hàng

Chính sách đổi trả hàng

Sản phẩm lỗi do kỹ thuật sẽ được đổi trả trong vòng 3 ngày kể từ ngày bàn giao.

Sản phẩm được bảo hành theo điều kiện bảo hành của nhà sản xuất.